Valpar

 

****************************************************************

 


Välkommen med dina förfrågningar om valpar till valpförmedlare Marina

Har du en kull valpar som du vill ha förmedling på är du välkommen att kontakta webmaster. Glöm inte meddela när du har sålt valparna.

Valphänvisning:
Valphänvisning är gratis. Kullen måste följa våra avelsrekommendationer. Du måste vara medlem i SvKK.

Avelsrekommendationer:

  • HD A och B. C i kombination med A, högst 2% inavelsgrad.
  • ED 0.
  • Ögonlyst utan ärftliga sjukdomar. Ögonlysning före avelsdebut.
  • Gentest prcdPRA. Endast avla på Clear/Clear eller Clear/Carrier.
  • Utställningsmerit – Very Good från och med unghundsklass.
    Vid parning utomlands följs hanens hemlands rekommendationer.
  • Avelsdebut tik tidigast 24 månader.
  • Inavelsgraden får ej överstiga 6,3%. (6,3% som inte har en varningstriangel, dvs den är en 6,25%)

Se vidare SKKs grundregler och SVKKs RAS strategier.

Vi har fått tillgång att gentesta våra hundar för prcdPRA.
– Normal/Clear – Hunden är fri från genen.
– Carrier – Hunden har genen men kommer aldrig att utveckla prcdPRA. Tillsammans med en Clear hund föds aldrig några valpar som kommer att utvecklar prcdPRA.
– Affected – Hunden har genen och kommer utveckla prcdPRA.