Klubben

Svenska Kuvaszklubben – SvKK är den officiella rasklubben för Kuvasz i Sverige. Klubben är associerad med Svenska Kennelklubben, SKK, via Specialklubben Svenska Molosser- och Herdehundsklubben, SMHK. Rasklubben bildades den 10 maj 1992 i Linköping och blev officiell 1995.
Några av SvKKs mål är:

  • att stärka och främja renrasig avel av mentalt och fysiskt friska och exteriört bra hundar.
  • att få ut verksamhet på olika platser och aktivera medlemmarna genom träffar, utställning, handling, hundpromenader, m.m.
  • att informera om vår ras på klubbens hemsida, vid träffar och övriga arrangemang.
  • att klubben deltar i olika projekt som är till förmån för rasen.

Svenska Kuvaszklubben är rikstäckande med en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Skrivelser, förslag m.m. som skickas till SvKK ska vara undertecknade för att de ska behandlas av styrelsen. Vill du ha kontakt med styrelsen, maila styrelsen@svkk.se.