Omplacering

Ingen annons för tillfället


Välkommen med dina förfrågningar till …..

Har du en kuvasz för omplacering är du välkommen att kontakta …..

Omplaceringsregler:
Hunden ska vara minst 16 veckor. Om du inte kan ha kvar din Kuvasz. Trots den ansvarsfulla uppfödarens noggranna val av valpköpare och goda vilja att finnas tillgänglig för att ge råd och trots att valpköpare går in för att ordna bra liv för sina Kuvaszer, händer det att man av olika anledningar måste hitta nya hem. I vår föränderliga värld, där man kanske måste byta jobb, partner eller förändra familjekonstellationen allt oftare, ställs ibland Kuvaszen inför en försämrad situation och vill man då fortfarande se till sin Kuvasz´ bästa, kommer man kanske till slutsatsen att det bästa hemmet är någon annanstans. Kuvaszen har kanske reagerat negativt på förändringarna och blivit aggressiv och man har svårigheter att hitta någon som har ett bra hem att erbjuda.