Styrelse

Styrelsen 2024 styrelsen@svkk.se


Ordförande – Lena Ahlqvist, Skönberga Björkhem, 614 93 Söderköping, 0730-575408


Vice ordförande – Christel Nilsson, Klintvägen 8, 364 41 Lenhovda, 0720-022079


Kassör
– Benny Andersson, Bergabovägen 22, 427 50 Billdal 072-341 05 89


Sekreterare – Marina Jansson, Bruksvägen 18, 796 92 Älvdalen, 0760-896203


Ledamot
– Bjørn Olav Andersen, Øversjødalen, 0047-47967524

Ledamot – Fia Johansson


Ledamot
– Ulrica Hermelin


Suppleant
– Rasmus Westlund

Suppleant – Irene Eriksson

………………………………

Revisor – Ann-Louise Rafstedt 073-057 61 81, Per Schröder Hörnell 0721-773 934

Revisorssuppleant – Helén Eriksson, Lena Larsson

Valberedning – sammankallande Annika Andersson 0739-374824, Arild Olsen 0703-071137, Eva Christensson 0736-556783

………………………………

Avelskommitté – sammankallande Björn Olav Andersen, Lena Ahlqvist, Marina Jansson

Utställningskommitté – sammankallande Lena Ahlqvist, Irene Eriksson, Christel Nilsson, Hannah Johansson, Kicki Svalin

Aktivitetskommitté – sammankallande Fia Johansson, Rasmus Westlund, Hannah Johansson, Lena Ahlqvist, Annika Andersson

Redaktionskommitté – Ulrica Hermelin, Helén Eriksson, Fia Johansson

Valpförmedlare & Omplacering – Marina Jansson

Webmaster – Kicki Svalin/Björn Olav Andersen