Styrelse

Styrelsen 2023 styrelsen@svkk.se


Ordförande – Lena Ahlqvist, Skönberga Björkhem, 61493 Söderköping, 0730-575408


Vice ordförande – Christel Nilsson, Klintvägen 8, 36441 Lenhovda, 0720-022079


Sekreterare – Marina Jansson, Bruksvägen 18, 79692 Älvdalen, 0760-896203


Ledamot
– Bjørn Olav Andersen, Øversjødalen, 0047-47967524

Ledamot – Fia Johansson


Ledamot
– Rasmus Westlund


Ledamot
– Vakant


Suppleant
– Hans Andersson


Suppleant
– Benny Andersson


Adjungerad
Kassör
– Ulrica Hermelin, Åstugegatan 1, 59493 Gamleby

Revisor – Irene Eriksson 0735-316817, Per Schröder Hörnell 0721-773934

Revisorssuppleant – Lena Larsson

Valberedning – sammankallande Annika Andersson 0739-374824, Arild Olsen 0703-071137, Eva Christensson 0736-556783

Avelskommitté – sammankallande Björn Olav Andersen, Lena Ahlqvist, Johan Gustavsson, Marina Jansson

Utställningskommitté – sammankallande Lena Ahlqvist, Irene Eriksson, Christel Nilsson, Hannah Johansson, Kicki Svalin

Aktivitetskommitté – sammankallande Fia Johansson, Rasmus Westlund, Hannah Johansson, Lena Ahlqvist, Hans Andersson

Redaktionskommitté – Ulrica Hermelin, Eva Christensson, Arild Olsen

Valpförmedlare & Omplacering – Kicki Svalin

Webbmaster – Kicki Svalin