Mentalbeskrivning

Vem har nytta av mentalbeskrivning?

 • Uppfödaren – vid val av partner till avelsdjur
 • Uppfödaren – för att följa upp avkommor
 • Valpköparen – för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför val av valp
 • Hundägaren – då hunden skall utbildas
 • Samhället – mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti

Vad innebär mentalbeskrivning?

Hundens mentalitet beskrivs genom att olika situationer, bland annat överraskningsmoment, arrangeras. Med hjälp av ett protokoll beskrivs hundens reaktioner i en intensitetsskala. Längre ner kan du läsa om de olika momenten.

En hund blir inte godkänd eller underkänd, beskrivningen är inte någon form av test. Men givetvis är vissa värdetal bättre och vissa sämre utifrån avelsperspektiv eller med tanke på att en hund skall utbildas för något specifikt ändamål eller vara en sällskapshund.

Vem beskriver hunden?

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. Denne har minst sextio timmars utbildning bakom sig samt praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.

Det är beskrivaren som fyller i protokollet. Protokollet ger inte utrymme för några subjektiva värderingar. Vid beskrivning medverkar också testledare och funktionärer. Dessa har också utbildning för sina resp uppgifter och vet exakt hur de skall uppträda i förhållande till hunden.

Beskrivaren kan avbryta beskrivningen om hunden av någon orsak visar sig bli negativt påverkad.

Hur skall hundägaren uppträda?

Som hundägare är det spännande att få sin hund mentalbeskriven. Det finns ingen orsak att vara nervös då det inte handlar om att vare sig hundägaren eller hunden som blir bedömda. Det är som tidigare nämnts en beskrivning av hundens reaktioner.

Man bör anlända till platsen i god tid. Lämpligen får hunden bekanta sig med området så att den känner sig i god balans. Kommer man i sista minuten blir man som hundägare stressad och givetvis smittar det av sig på hunden.

Inför beskrivningen skall hunden vara väl rastad och motionerad i den omfattning som den är van vid. Några vardagliga rutiner bör inte brytas med hänsyn till beskrivningen. Naturligtvis är det viktigt att hunden är frisk och mår bra. En skadad eller sjuk hund visar inte sitt rätta jag.

Träna, lek och pyssla om hunden innan så att den är glad och positiv.

Vilken utrustning skall hundägaren och hund ha?

Hunden skall ha ett vanligt koppel ca 1,80 långt och ett vanligt halsband, är det en strypkedja, skall länken kopplas om så att den inte är strypande, men det hjälper mentalbeskrivaren till med.

Vaccinationsintyg skall visas upp

Hunden skall vara ID-märkt genom tatuering eller chip. Den som har en chipmärkt hund, måste ha en egen avläsare med till platsen. Vatten kan komma till pass efter genomförd beskrivning.

Några regler

 • Hund som mentalbeskrivs skall vara minst tolv månader gammal.
 • Någon övre åldersgräns finns inte.
 • Alla hundar skall vara ID-märkta.
 • Alla registrerade hundar har rätt att delta i beskrivning.
 • Oregistrerade hundar har rätt att delta i syfte att utröna deras lämplighet i samhällsnyttig tjänst.
 • Efter beskrivning erhåller hundägaren ett beskrivningsprotokoll, det fungerar som bevis på att hunden genomgått beskrivning, något annat intyg utdelas ej.
 • Resultaten av hund som beskrivs registreras hos SKK.
 • Mentalbeskrivning arrangeras av Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar.
 • Medlemsskap fordras ej för att beskriva hund.
 • Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka inom föreskriven tid.

Hinder för att deltaga

 • Hund som är blind eller döv.
 • Tik som löper.
 • Hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan risk för sin hälsa kan deltaga i testen.
 • Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
 • Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
 • Tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter valpning.
  Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.

Vem arrangerar mentalbeskrivning

Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar arrangerar mentalbeskrivning. I telefonkatalogen kan telefonnummer till närliggande lokalklubbar sökas. I medlemstidningen Brukshunden annonseras alla mentalbeskrivningar som arrangeras. Du finner även alla mentalbeskrivningar på Tävlingskalendern som ligger på Internet.

Källa: Svenska Brukshundklubben


HUR GÅR EN MENTALBESKRIVNING TILL?

Beskrivning inleds med att en funktionär fastställer hundens identitet genom att avläsa ID-märkningen.

Inför varje moment ger testledaren hundägaren en kort information. Om hundägaren är osäker på hur han/hon skall agera finns tillfälle att fråga testledaren.

Mentalbeskrivningen tar normalt 45 minuter.

Kom i tid
Det är alltid skönt att vara i tid till en beskrivning. Hunden hinner rastas av innan beskrivningen börjar och du kan hälsa på domare och testledare i lugn och ro. Har du möjlighet kan det vara bra att se en hund innan du själv ska ut på banan, framför allt om det är första gången du är på en Mentalbeskrivning. Du ska även visa upp giltigt veterinärintyg samt id-märkning av din hund, dessutom får du de första instruktionerna, tex att hunden skall vara kopplad med ett tvåmeterskoppel och framföras utan stryplänk. En sak som är bra att veta är att man får berömma sin hund så mycket man vill mellan momenten.

1. Kontakt
Här ser man hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Hund och förare går runt bland åskådarna, sedan går ekipaget fram till testledaren som hälsar på först föraren och sedan hunden. Testledaren tar sedan kopplet och går en liten sväng bort från föraren, väl tillbaka hos ägaren stryker han hunden efter sidorna och kontrollerar tänder och bett.

2. Lek
Här ser man hundens reaktioner i samband med föremålslek. Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den, detta prov upprepas två gånger. Den andra gången försöker testledaren att få igång en kamp med hunden, under kampen är testledaren passiv i några sekunder för att se om hunden fortsätter kampen trots att denne är passiv.

3. Jakt
Här ser man hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det. Testledaren säger till föraren att koppla lös hunden och hålla den i halsbandet med underhandsgrepp, för att på det viset gå fram till startpositionen där hunden släpps på testledarens kommando. Det har strax innan börjat dras en trasa i ett sicksack mönster över stigen bort från hunden. När hunden släppts ser man om den har något intresse av att jaga efter och gripa det flyktande föremålet. Det här momentet genomförs på samma sätt två gånger.

4. Aktivitetsnivå
Här ser man hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir. Hund och ägare placeras på anvisad plats en bit från publiken, där de sedan står i tre minuter. Hunden ska under hela momentet ha full rörelsefrihet i kopplet och föraren ska vara passiv, dvs inte prata eller kommendera hunden.

5. Avståndslek
Här ser man hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren. Föraren ombeds av testledaren att koppla lös hunden och hålla den i underhandsgrepp. En figurant ger sig till känna 40 meter från förare och hund och blir strax efter synlig, denne agerar därefter på detta avstånd för att sedan försvinna bakom ett litet gömsle. Hunden släpps därefter på testledarens kommando, går hunden inte fram till figuranten börjar han/hon prata med hunden och efter ett litet tag kommer han/hon fram ur gömslet, har hunden inte gått fram till figuranten avbryts momentet där, förare och hund går fram och hälsar på figuranten.

Visar hunden intresse för figuranten och springer fram till han/hon börjar figuranten att prata med hunden samt tar fram ett föremål som de kan leka med. Figuranten blir sedan passiv och aktiv med jämna interval för att man ska se hur hunden reagerar på passivitet respektive aktivitet. Föraren ska under hela momentet var tyst och passiv. När momentet är slut säger testledaren till och föraren går och hämtar sin hund hos figuranten.

6. Överraskning
Här ser man hundens reaktioner i samband med visuell överraskning.

Föraren går med hunden i förkortat koppel mot provplatsen, man vill att hunden ska ha uppmärksamheten riktad framåt och inte åt sidorna. Tre meter framför hunden rycks en overall (dumpe) upp, föraren släpper i samma moment kopplet och stannar vänd mot overallen. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden har varit fram och nosat av overallen tar föraren kopplet och går förbi overallen med hunden mellan sig och overallen, testledaren talar om var de ska vända och gå tillbaka , på tillbakavägen passerar de overallen på samma sätt fast på andra sidan. De här passeringarna utförs minst två gånger.

7. Ljudkänslighet
Här ser man hundens reaktioner i samband med överraskande ljud.

Förare och hund går i förkortat koppel mot en av testledaren anvisad punkt. Ljudet startar då hundens bog är jämsides med ljudkällan. Föraren släpper då kopplet, stannar och vänder sig mot ljudkällan. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden varit fram till ljudkällan så tar föraren kopplet och går förbi ljudkällan med hunden mellan sig och den, man gör minst två passeringar på det här viset.

8. Spöken
Här ser man hundens eventuella rädsla och lust till hot/aggressivitet inför föremål som närmar sig långsamt.

Föraren ställer sig med hunden kopplad på anvisad plats, därefter blir två spöken synliga. De rör sig växelvis långsamt och tyst framåt, föraren är tyst och håller hunden i kopplet, vill hunden dra sig längre bakom föraren än kopplet tillåter så släpper föraren kopplet, testledaren upplyser om så är fallet. Spökena stannar och vänder sig om fyra meter från hunden eller föraren, om det är han/hon som är längst fram. Föraren släpper sedan kopplet om han/hon inte gjort det tidigare. Beroende på hundens initiativ går föraren fram till ett av spökena, när hunden tagit kontakt med spöket börjar föraren att klä av det. Det är viktigt att tänka på att lägga ögon och mun nedåt mot marken, samt att när man tar av den vita dräkten gör det sakta och försiktigt så att det inte blir någon ny retning för hunden. När man är klar med det första spöket går man till det andra och upprepar samma procedur där.

9. Lek
Här ser man om hundens leklust har förändrats under provets gång.

Den här leken går till på samma vis som i moment 2, dock bara en gång. Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den. Föraren tar sedan trasan och startar en drag kamp med sin hund, momentet går sedan över i nästa moment.

10. Skottprov
Här ser man hundens reaktioner i samband med skottlossning. Föraren engagerar hunden i lek, tex med ett föremål. En stund in i leken avlossas ett skott 20 meter därifrån och efter ytterligare en stund avlossas ett skott till. Föraren tar sedan bort föremålet och kopplar hunden och är därefter helt passiv, efter en stund avlossas ett skott och efter ytterligare en stund ett till. Därefter aktiveras hunden till lek igen dock utan skottlossning.

Därmed är mentalbeskrivningen slut och domaren berättar vad han har sett ute på banan. Det är viktigt att komma ihåg att det är samma hund man har med sig hem som man hade med sig dit även om man tycker att hunden har gjort det bättre eller sämre än förväntat. Det kan vara roligt också att jämföra sin egen hund med det rasideal som många rasklubbar har tagit fram.


Mentalbeskrivna kuvasz