Årsmöte

Kallelse till ÅRSMÖTE

Datum: 26 mars 2023

Tid: 16:00 – OBS NY TID!

Plats: Digitalt möte via Zoom

Sista anmälningsdag 16/3 – så här anmäler du dig till mötet

Årsmöteshandlingar – Se här

SVKK Proposition – Läs här

Uppföljande information angående propositionen – här

Stadgar – Se här

Motioner ska vara inkomna senast 15/2 – skickas till sekreterare@svkk.se


VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2023:

Ordförande:
Silvana Carlén omval 1 år

Ordinarie ledamöter:
Björn-Olav Andersen (1 år kvar)
Helena Berggren (1 år kvar)
Magnus Tönnesson Jansson (1 år kvar)
Pernilla Tönnesson Jansson omval 2 år
Marina Jansson nyval 2 år
Lena Ahlqvist nyval 2 år

Suppleanter samt deras tjänstgöringsordning:
Ingrid Magnusson omval 1 år
Louise Dani nyval 1 år

Till ordinarie revisorer på 1 år:
Irene Eriksson omval
Pär Schröder Hörnell nyval

Till revisorssuppleanter på 1 år:
Ulrica Hermelin nyval
Anna-Sofia ”Fia” Johansson nyval

Till valberedningen:
Annika Andersson, sammankallande nyval 1 år
Arild Olsen (1 år kvar)
Eva Christensson omval 2 år

/ Valberedningen: Marina avgick 10/3-23, Eva, Arild

Välkomna!