Resultat och bilder från den officiella Rasspecialen i Malmby den 18 maj 2002
 Domare: Boo Lundström
23 anmälda varav 18 kom till start.


BIR SUCH NORDV-99 SV-01 FEHER MACKO NEMÉS
BIM SUCH SV-01 TREVNADENS TEQUILA SUNSHINE

BIR
SUCH NORDV-99 SV-01 FEHER MACKO NEMÉS
   f. 98-12-23
e.MULTICH SV-95-97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH NUCH SV-99 NORDV-99 Fehér Macko Ismene Magyar Alom
Uppf. Agnetha Hillbom, Skutskär Äg. Michai Teleki, Svartsjö

Championhane av utmärkt typ. Bra huvud. Välpigmenterad.
Utmärkt överlinje. Mycket välkroppadi rätt form. Mycket vacker päls.
Tillräckligt tät. I rörelse täcker mycket mark, rastypiskt.
Mycket trevligt temperament.

CK Chkl 1 Bhkl 1

BIM
SUCH SV-01 TREVNADENS TEQUILA SUNSHINE
   f. 97-11-07
e.MULTICH SV-95-97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH Berghills Timtomara
Uppf. & Äg. A-M van Eijsbergen, Mariefred

Stor kraftig Championtik av utmärkt typ. Bra huvud och
uttryck. Välkroppad. Mycket bra bendelar. Kunde haft något
mer vinklat knä. Utmärkt pälskvalitet. God mönstring.
Rör sig bra fram, lite hastrång. Utmärkt temperament.

CK Chkl 1 Bt 1

Resultat alla deltagare:

FEHER MACKO ISIDOR MAGYAR BARAT   f. 96-03-09
e.NLUCH DCHINTUCH Bátor Egymásra Találtunk
u.SUCH Fehér Macko Arete
Uppf. Agnetha Hillbom, Skutskär
Äg. Elisabeth Isacson, Björklinge
CK CERT Skl 1 Bhkl 2

FARKASCSORDA ABAKASZ   f. 96-06-11
e.Wulcanos Crambe
u.SUCH NUCH Triprima Pavlova
Uppf. & Äg. U. Hermelin/T. Bender, Gamleby
CK Skl 2

SUCH BERGHILLS TORSTEN   f.95-10-21
e.Trevnadens Excelsior
u.Ståltorps Arlene
Uppf. Ulriqa Nilsson, Hallstavik
Äg. Elisabeth Isacson, Björklinge
CK Chkl 2 Bhkl 4

SUCH NUCH TREVNADENS TOLEDO   f.97-11-07
e.MULTICH SV-95-97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH Berghills Timtomara.
Uppf. A-M van Eijsbergen, Mariefred
Äg Rune Nilsson, Mariefred
CK Chkl 3 Bthkl R

SUCH KEDVESHAZI KENNO   f. 94-10-15
e.Trevnadens Entertainer
u.Trevnadens Gosza
Uppf. Ing-Britt Sehlstedt, Ludvika
Äg. Iréne Eriksson, Ludvika
CK Vetkl 2

MULTICH SV-95-97-98 WW-98 TREVNADENS EGÈSZSÈGES   f. 92-09-15
e.SUCH NUCH INTUCH FINUCH ESTUCH Bajanduri Kun Gulyas
u.SUCH NUCH INTUCH Trevnadens Komica
Uppf. & Äg. A-M van Eijsbergen, Mariefred
CK Vetkl 1 Bhkl 3

TREVNADENS EXCELSIOR   f. 92-09-15
e.SUCH NUCH INTUCH FINUCH ESTUCH Bajanduri Kun Gulyas
u.SUCH NUCH INTUCH Trevnadens Komica
Uppf. A-M van Eijsbergen, Mariefred
Äg. Ulriqa Nilsson, Hallstavik
HP Vetkl 3

TREVNADENS GOLIAT   f. 90-10-29
e.SUCH Brantwoods Canadian Diplomat
u. SUCH NUCH INTUCH Trevnadens Komica
Uppf. A-M van Eijsbergen, Mariefred
Äg. Marie-Louise Aczel, Brottby
HP Vetkl 4

CAVE KAVASZ CAMELLIA CERES CIKASZ   f. 00-11-01
e.Cave Kavasz Auster Angelo
u.SUCH NUCH Berghills Valkyria
Uppf. & Äg. Elisabeth Isacson, Björklinge
CK Skl 1 Bt 3 CERT

FARKASCSORDA AKAYA   f. 96-06-11
e.Wulcanos Crambe
u.SUCH NUCH Triprima Pavlova
Uppf. & Äg. U. Hermelin/T. Bender, Gamleby
Ökl 1 CK Skl 2 Bt 4

TREVNADENS RAMONA   f. 99-11-28
e.MULTICH SV-95-97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH Berghills Timtomara
Uppf. A-M van Eijsbergen, Mariefred
Äg. Ulriqa Nilson, Hallstavik
Ökl 2

TREVNADENS ROWENA   f. 99-11-28
e.MULTICH SV-95 -97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH Berghills Timtomara
Uppf. A-M van Eijsbergen, Mariefred
Äg. Ulriqa Nilson, Hallstavik
Ökl 1 Skl 3

ZOYA   f. 96-05-03
e.SUCH NUCH Vodicai-Fehér Bator Ati
u.Trevnadens Gosza
Uppf. Sigyn Prander, Vallentuna
Äg. Thomas Niklasson, Norrtälje
Ökl 1 Skl 4

SUCH BERGHILLS TIMTOMARA   f. 95-10-21
e.Trevnadens Excelsior
u. Ståltorps Arlene
Uppf. Ulriqa Nilsson, Hallstavik
Äg. A-M van Eijsbergen, Mariefred
CK Chkl 2 Bt 2

SUCH TREVNADENS REGINA   f. 99-11-28
e.MULTICH SV-95-97-98 WW-98 Trevnadens Egészséges
u.SUCH Berghills Timtomara
Uppf. & Äg. A-M van Eijsbergen Mariefred
CK Chkl 3 Bt R

KEDVESHAZI FREJA   f. 92-09-15
e.SUCH Brantwoods Canadian Diplomat
u. SUCH NUCH Trevnadens Ninya
Uppf. Ing-Britt Sehlstedt, Ludvika Äg. Anita Säll, Stallarholmen
HP

AVELSKLASS - TREVNADENS
1 HP

Domarkritiken och fördelningen av Vandringspriserna finns i Kuvaszbladet nummer 2, 2002.


BIR SUCH NORDV-99 SV-01 FEHER MACKO NEMÉS


CAVE KAVASZ CAMELLIA CERES CIKASZ


MULTICH SV-95-97-98 WW-98
TREVNADENS EGÈSZSÈGES


TREVNADENS RAMONA & ROWENA


FARKASCSORDA AKAYA, TREVNADENS RAMONA, SUCH SV-01 TREVNADENS TEQUILA SUNSHINE


SUCH KEDVESHAZI KENNO


FARKASCSORDA AKAYA


SUCH KEDVESHAZI KENNO,
MULTICH SV-95,9798 WW-98 TREVNADENS EGESZSEGES
TREVNADENS EXCELSIOR, TREVNADENS GOLIAT


KEDVESHAZI FREJA


TREVNADENS GOLIAT


BERGHILLS TORSTEN

top