Logo

 


Utställningar 201
7


2 april Karlstad
Domare: Karl-Erik Johansson

25 maj Kyrkekvarn
Domare: Carol Mulcahy, Irland & Chang Weng Woh, Malaysia

26 maj Kyrkekvarn
Domare: Carol Mulcahy, Irland & Chang Weng Woh, Malaysia

6 augusti Norje Boke
Domare: Benny Blidh von Schvedvin

10 september Åstorp
Domare: Helge Verner Hagen, Norge

26 december Moheda
Domare: Åke Cronander
 

Mer info finner ni på www.sbhk.se


 

 

 

Vad som hänt i SBHK under 2016

Vi vill börja men att tala om att från och med den 1 januari så blev RACC en avtalsklubb under SKK och således inte en rasklubb ingående i SBHK.

I april så hade vi ett informationsmöte med de rasklubbar som skulle delta på domarkonferensen, vi gick igenom vad som skulle göras och vilket tidsperspektiv vi hade att jobba efter. Det var nog ett behövligt möte då det fanns många frågor kring det hela, då ingen av oss varit med om detta förr.

Vidare så började vi utställningsåret med en dubbelutställning i Åstorp den 5 och 6 juni.
Vi hade en dansk och en irländsk domare som dömde, och de flesta var nog nöjda med sina resultat då det var en härlig lättsam stämning runt ringen.

Sen var det den sedvanliga utställningen i Norje Boke i augusti då vi återigen hade en dansk domare, en manlig denna gång. Även denna gång var nog de flesta nöjda.

Vi har även haft utställning på Öland och i Karlstad, tror det var danskarnas år 2016 då en danska dömde även på Öland och Eva Borg i Karlstad.

Vi har även under året haft en ordförandekonferens på Hotell Vätterleden där vi började dagen med en föreläsning om ” Hundars Mentalitet” som Annelie Isaksson och Susanne Vähäniitty höll i. Nästan alla rasklubber fanns representerade på denna. Minnesanteckningar har skickats ut till rasklubbarna.

Sen får vi ju inte glömma domarkonferensen som hölls den 1-2 oktober i Nyköping, tänk att den nu är genomförd!
Det har ju varit flera års planering och den genomfördes med mycket goda referenser från de 47 domarna som var närvarande.
De rasklubbar som var där med sina hundar hade även de gjort ett bra arbeta.
De raser som var med var; Kuvasz, Maremmano Abruzzese, Slovenský Cuvac, Pyrenéerhund, Pyreneisk Mastiff, Sankt Bernhard lång och korthårig, Mastiff, Cane Corso, Dogue de Budeaux, Sresneasiatkaja Ovtjarka, Kvaskazkaja Ovtjarka och Juzniorusskaja Ovtjarka.
Så nästa gång så är det de andra rasernas tur.

Ni som nu undrar varför Cane Corso var med då de inte längre ingår i SBHK så är det som följande. Då SBHK ansökte om konferensen 2013 så hade SBHK fortfarande rasansvaret och inbjudan till domarna hade redan gått ut då de valde att träda ur SBHK. Så med det som bakgrund så valde vi att ha dem med på konferensen.

Vi kommer även nu i höst, den 19 november ha en Styrelsekonferens med diverse föreläsare, även denna gång på Hotell Vätterleden, och dit är hela styrelsen från klubbarna var välkomna.

Vi ser nu fram emot en utställning i Moheda juldagen för både våra ingående raser och en inofficiell för övriga raser, årets höjdpunkt!

Många återkommande utställare som kommer år efter år för att ställa ut sina hundar, ett avbräck från allt julfirande skulle jag tro.

2017 så står vi inför Fullmäktigen i april.
Då det är ett par som hoppat av under tiden som varit så är valberedningen tacksam för namnförlag. Dessa kan du maila till valberedningen@sbhk.se

 

SBHK önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!!

Sussi Lindberg/genom styrelsen för SBHK 


Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer

om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska

bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan.

Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.

Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har kastrerats före

könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017

I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till och med sista

december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar som kastrerats med

motiveringen att man vill garantera den kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut

Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som

vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller

någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling

om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Lång framförhållning

Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen

och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet.

Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Mer information

Kontakta gärna SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller via mail tavling@skk.se om du behöver mer information.