Logo

 


Utställningar 201
8


10 maj Södertälje
Domare: Torbjörn Skaar

30 juni Borås
Domare: Ann Long Doyle, Irland

5 augusti Norje Boke
Domare: Janelle W Robbins, England

8 september Åstorp
Domare: Johan Waeben, Nederländerna

26 december Moheda
Domare:
Karin Östlund Sjöholm
 

Mer info finner ni på www.sbhk.se


 


 

 

Vad som hänt i SBHK under 2017

Nu är snart 2017 slut och ett nytt år tar sin början.

Under 2017 har det hänt en del i SBHK så vi börjar från början.

Vill börja med att informera om att vid Dogue de Bodeauxklubbens årsmöte i april så lades klubben återigen vilandes och rasen ingår nu i KGBV.

I början april så hade vi årets första utställning i Karlstad och i slutet vårt fullmäktige, som inleddes med en ordförandekonferens, på Vätterledens Motell i Gränna.
8 av 10 rasklubbar var representerade på Fullmäktige med sammanlagt 11 delegater.
Carina Nilsson fick fortsatt förtroende som ordförande i klubben och med en utökad styrelse så blev det en del nya också.
För första gången så delades det ut förtjänsttecken i silver och uppfödarmedaljer.

En dubbelutställning i maj, Kyrkekvarn, Bernhardinerna och Mastiffklubben hade också utställning dagen efter.

Sen bar det iväg till Norje Boke i augusti och därefter Åstorp i september.

Den utställning som nu är kvar är årets höjdpunkt i Moheda den 26 december, där vi även anordnar en inofficiell utställning för alla raser som inte ingår i SBHK.

Vi har även deltagit på SKKs fullmäktige som hölls i Stockholm. Det är en stor tillställning med mycket folk, så det kan ta lite tid när ”alla” ska upp i talarstolen för att säga sin mening.
Det var två dagar med mycket att ta in, både nytt och gammalt.

I slutet av oktober så anordnades en konferens i två dagar, en dag handlade om mentalitet och den andra om ledhälsa & hjärta. Tyvärr så var deltagarantalet lågt, vi hade hoppats på att fler skull komma då detta var ett önskemål från medlemmarna själva. Det är mycket jobb som läggs ner för att få till en konferens så det känns inte kul alls när deltagarantalet blir väldigt liten.
Det var två väldigt givande dagar med mycket bra föreläsare och en hel del ”aha upplevelser”, synd bara att inte fler var där för det var mycket matnyttigt.

Vidare så har vi börjat jobba med en ny domarkonferens 2020 i samarbete med andra specialklubbar. Denna gång så är det raserna Estrela och Broholmers tur, samt någon presentations ras.
Den kommer att hållas i Nyköping på samma ställe som vi var på sist.

Det var lite om vad vi sysslat med under 2017.

Passar även på att önska ALLA God Jul & Gott Nytt År!!

Sussi Lindberg/genom styrelsen för SBHK 


Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer

om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska

bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan.

Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.

Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har kastrerats före

könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017

I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till och med sista

december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar som kastrerats med

motiveringen att man vill garantera den kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut

Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som

vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller

någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling

om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Lång framförhållning

Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen

och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet.

Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Mer information

Kontakta gärna SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller via mail tavling@skk.se om du behöver mer information.