Svenska Kuvasz Klubben - SvKK är den officiella rasklubben för Kuvasz i Sverige.

Klubben är associerad med Svenska Kennelklubben
SKK
via Specialklubben Svenska Bergs- och Herdehundsklubben
SBHK
.

Rasklubben bildades den 10 Maj 1992 i Linköping och blev officiell 1995.

Några av SvKKs mål är:
  • att stärka och främja renrasig avel av mentalt och fysiskt friska och extreriört bra hundar.
  • att få ut verksamhet på olika platser och aktivera medlemmarna
    genom träffar, vårutställning, handling, hundpromenader, m.m.
  • att informera om vår ras på klubbens hemsida, vid träffar och övriga arrangemang.
  • att klubben deltar i olika projekt som är till förmån för rasen.
Svenska Kuvasz Klubben är rikstäckande med en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och 5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.  Skrivelser, förslag m.m. som skickas till SvKK ska vara undertecknade för att de ska behandlas av styrelsen.

"Kuvaszbladet" är klubbens tidning som utkommer 4 ggr per år.

Söker du en Kuvasz, valp eller vuxen, se
VALPAR/OMPLACERING

Om den sorgliga situationen skulle uppstå att du av någon anledning måste hitta ett nytt hem till din Kuvasz se
OMPLACERING så försöker vi hjälpa till med att finna ett hem och att rädda din Kuvasz från avlivning.

 Medlemsinfo

Är du intresserad av rasen Kuvasz?

Skulle det vara intressant med mer information om rasen i Sverige och utomlands eller att läsa berättelser om andra Kuvasz? Och roligt att träffa flera Kuvaszägare och byta erfarenheter vid Kuvaszklubbens olika arrangemang under året?

Då är det bara att betala in medlemsavgiften och du får "Kuvaszbladet" 4 ggr per år. I den står det en hel del du behöver veta om kommande arrangemang, om vad som har hänt, reportage, utställningsresultat, tips m.m.


Redaktör för Kuvaszbladet är Ariana Carlén

Det var lite om vår rasklubb och vi hoppas att du vill bli medlem.

Fr om 2003 infördes medlemsskap årsvis och betalas sedan i december/januari varje år.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till
Kicki Svalin.
kuvaszbladet
 
Medlemskap
(Glöm ej att skriva namn, adress)
300:-/år
Familjemedlem
(Glöm ej att skriva namnet)
75:-/år
Medlemskap för hel familj
(Glöm inte att skriva ner ALLA namn)
400:-/år
Uppfödarmedlemskap / valpköpare
(betalas av uppfödaren vid valpleverans)
100:- för första året
Uppfödarmedlemskap / utländska valpköpare
(betalas av uppfödaren vid valpleverans)
150:- för första året
Utlandsmedlem 400:-/år

Välkommen att bli medlem i
Svenska Kuvaszklubben!

Postgiro SvKK: 642 86 01 - 6

För utländska medlemmar:
IBAN SE68 9500 0099 6042 6428 6016
BIC NDEASESS

 

top