SVENSKA KUVASZKLUBBEN

Inofficiell utställning för alla raser

lördag 19 oktober 2019 i Moheda bollhall

 

Länk till Facebook

 

 

 

SKKs utställningsregler gäller.

 

VÄLKOMNA!

 

.............................................................................................................