Länk till Facebook

Behöver ni hjälp så maila kuvasz1995@gmail.com eller ring till Kicki 0325-19011.

 

 Barn med hund och parklass anmäles på plats.
 

SKKs utställningsregler gäller.

 

Info om utställningen
Silvana Carlen 076-798 00 77

 

VÄLKOMNA!