SVENSKA KUVASZKLUBBEN

inbjuder till inofficiell utställning för alla raser

lördag 14 oktober 2017 i Moheda bollhall

 

Domare: (res. för ändring)

Anneli Karlsson gr. 1 - 4 - 6 - 8 - 10

Lena Rollmar  gr. 2 - 3 - 5 - 7 - 9

 

Klassfördelning:

Valp 4-6 mån

Valp 6-9 mån

Junior 9-15 mån

Unghund 15-24 mån

Öppen 24 mån -

Veteran 8 år -

Alla klasser 200 :-

 

Sista anmälningsdag 27 september.

Anmälningsavgiften 200:- betalas senast 27/9 till SVKKs pg 642 86 01-6 - Skriv RAS och REG.NUMMER!
 

Anmälan via mail till inoff@svkk.se
- ange följande uppgifter:
rasgrupp
ras
kön
reg nummer
födelsedatum
hundens namn
föräldrarnas namn
uppfödarens namn och ort
ägarens namn, adress, tele
och vilken klass hunden ska gå i.

ALLA uppgifter måste finnas med!

Ni kan även använda SKKs gamla blankett (1 sida räcker) och skicka till:

Kicki Svalin 

Örsås Borryd 111

512 94 Svenljunga

Behöver ni hjälp så maila inoff@svkk.se eller ring till Kicki 0325-19011.

 

 Barn med hund och parklass anmäles på plats.
 

SKKs utställningsregler gäller.

 

Info om utställningen
Silvana Carlen 076-798 00 77

 

VÄLKOMNA!