*Svenska Kuvaszklubben Kontaktadress: Sekreterare Silvana Carlén, Tälläng Furuhaga 1, 574 55 Kvillsfors. Tel: 0383-46 00 22  Mail: SvKK